ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਯਾਰੋ
ਦਿਲ ਦੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸਦੇ ਨੇ .

मंगलवार, जनवरी 10, 2012

ਅਗਜਲ - 6

                ਟੁੱਟੇ  ਮੁਰਝਾਏ  ਹੋਏ  ਅਰਮਾਨ  ਕਿਸਦੇ  ਨੇ 
                ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਬੁੱਤ ਬੇਜਾਨ ਕਿਸਦੇ ਨੇ                   ਇਹ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਯਾਰੋ 
                  ਦਿਲ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸਦੇ ਨੇ .


                 ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ 
                 ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉੱਚੇ - ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਕਿਸਦੇ ਨੇ .


                ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ 
                ਸ਼ਮਾਂ ਕਿਸਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਮਾਂਦਾਨ ਕਿਸਦੇ ਨੇ .


                ਵਕਤ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 
                ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰਕ ਕਦਰਦਾਨ ਕਿਸਦੇ ਨੇ .

* * * * *  


                                  


         

कोई टिप्पणी नहीं:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
MyFreeCopyright.com Registered & Protected